SAL7348, Act: R°147.5-V°147.1 (269 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°147.5-V°147.1  
Act
Date: 1454-11-16

Transcription

2019-03-23 by Jan Boncquet
Cond zij allen lieden dat matheeus de molde(re) sone wilen henrix/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) her symo(nen)/
pynnoc ridde(r) sijn hof te velphove(n) inde p(ro)ch(ie) va(n) kercke(m) gelege(n) mette(n)/
huyse(n) hove(n) wynnen(de) lande metter weyde(n) vande(n) bossche(n) en(de) metter ande(r)/
ettinge(n) de(n) voirs(creven) goede(n) toebehoiren(de) te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van/
halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) xii naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n)/
thien jare(n) lang v(er)volgende Dats te wete(n) de wynnen(de) lande elx/
jaers dare(n)binne(n) om xxix mudde(n) rocx goet en(de) payabel en(de) een/
mudde vand(er) alder best(er) ghersten alsulke(n) gherste alsme(n) d(aer) op dlant/
wyndt ghee ste [algad(er)] met wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt en(de) twee/
mudde evene(n) pacht va(n) kerckem en(de) mate(n) van loeven(en) te sinte/
andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) int voirs(creven) hof de xxvii mudde(n)
//
d(aer) af te levere(n) en(de) dand(er) ii m(ud)[de] rocx de ii m(ud)[de] even(en) dmudde gh(er)ste(n)/
dair af binne(n) loeven(en) te levere(n) ten huyse des voirs(creven) h(er) symoens q(u)[o]l(ibet)/
ass(ecutu)m Voirt sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende/
vander weyde(n) ald(aer) geve(n) xi r(insch)guld(en) van goude goet ende gheve te/
sinte m(er)tensmisse inde(n) wynter te betalen alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mij(n)/
duerende q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne de weyde jaerlijcx veege(n)/
van breme(n) en(de) va(n) brymme en(de) dier gelike soe waer des te doen/
sal sijn ende den afval ald(aer) sal de wynne behoude(n) It(em) de voirs(creven) wy(n)ne/
sal alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) alle de bossche en(de) de wy(n)nende/
lande loflic en(de) wel v(er)make(n) en(de) bevreedt late(n) en(de) houde(n) also dat/
de(n) voirs(creven) symoene d(aer) af gheen scade en gesciede va(n) nyema(n)ts/
beeste(n) en(de) dit aldus jaerlijcx bevrede(n) sonder her symoens cost/
It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) levere(n) int/
voirs(creven) hoff sonder des voirs(creven) he(re)n symoens cost drie hondert walme(re)n/
goets en(de) cusbaers stroes om de huysinge ald(aer) mede te decke(n) te(n) ware/
datme(n) anders bevonde bijde(n) ghene(n) die ov(er) de vorwerde ware(n) dwelcme(n)/
dan alsoe navolge(n) soude en(de) so wa(n)neerme(n) die ald(aer) v(er)dect en(de) oec alsme(n)/
p(ro)ut h(ab)etur junii s(ecund)[a] lib(r)[o] [vacat] Inde su(n)t fid(eiussores) eiusd(em) mathei gerard(us)/
molde(re) f(rate)r d(i)c(t)i mathei p(ri)[(us)] a pane ka(thari)[ne] e[(us)] m(at)ris mo(do) de(bi)[to] ema(ncipa)[t(us)] (com)mor(ans)/
apud kercke(m) petrus zeems d(i)c(t)us smets (com)mor(ans) apud weve(r) henric(us)/
vredericx (com)mor(ans) apud bivorde(n) et will(el)mus de coelhe(m) (com)mor(ans) apud/
v(er)trike Et p(ri)[(us)] abs(oloens) opp(endorp) no(vem)[b(ris)] xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt