SAL7348, Act: R°151.3 (278 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°151.3  
Act
Date: 1454-11-19

Transcription

2019-03-29 by Jan Boncquet
It(em) de voirs(creven) andries heeft ov(er)gegeve(n) en(de) geco(n)senteert/
dat hij gheen hout comende vande(r) voirs(creven) eycke(n) vande(n)/
gronde doen en sal noch v(er)coepe(n) bij he(m) selve(n) noch ande(r)/
hij oft de ghene diet aenveerde(n) soude(n) wille(n) hij en sal/
tyerst d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) vande(n) pe(n)ni(n)ge(n) betalinge doen oft/
vestich(eit) dat zijs te vrede(n) sal zijn te(n) voirs(creven) dage(n) te/
hebben eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt