SAL7348, Act: R°159.2-V°159.1 (289 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°159.2-V°159.1  
Act
Date: 1454-11-27

Transcription

2019-04-23 by Jan Boncquet
Item de vors(creven) vors(creven) gordt van rotselair heeft geloeft voe(r) hem ende/
sijnen nacomelingen den vors(creven) kynde(re)n van kessele mathijse van/
kessele pete(re)n thomase janne en(de) lijsbetten des selfs mathijs/
kynde(re)n en(de) hue(r) goede costeloes en(de) scadeloes te houden tot eeuwege(n)/
dagen van alsulken twee guld(en) rijd(er)s erflijc als jan vander/
stoct op zeke(r) goede der vors(creven) p(er)sone v(er)cregen heeft en(de) die hij/
gemaect heeft den godshuyse van p(er)cke also dat zij en(de) hue(r)/
goede dair voe(r) staende ongelast sullen zijn en(de) bliven Ende te/
meerd(er) vesticheit van dien soe heeft de vors(creven) gordt gesedt/
teenen wetteliken onderpande met orlove tshe(re)n vanden gronde/
drie dachmalen eeusels gelegen ond(er) den kesselberch tusschen
//
de goede jans van maelcote en(de) den vors(creven) gorde Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt