SAL7348, Act: R°182.1 (320 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°182.1  
Act
Date: 1454-12-16

Transcription

2019-08-02 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
geweest is tusschen goffarde le charpentir als aenlegge(r) in deen/
zijde en(de) rase van crenwijc in dande(re) alse van div(er)sen meste/
en(de) stroe dat de vors(creven) goffart seyde in des vors(creven) raes hof te sint/
jans gheest gelaten te hebben als hij dair uut schiet dat/
de vors(creven) raes aenveert hadde bege(re)nde dair o(m)me van dien/
hem bijden selven rase restitucie gedaen te worden ter taxacie(n)/
(et)c(etera) Vanden welken de vors(creven) raes niet en meynde inden vors(creven)/
goffarde gehouden te zijne bij seke(re)n pointen die hij boet te thoenen/
en(de) die hij inden rechte volquam Wert gewijst met desen/
worden na aensprake v(er)antweerden en(de) thoenisse des vors(creven) raes/
dat de selve raes ongehouden zijn soude van alsulker aensp(ra)ken/
als de vors(creven) goffart te hemweert gedaen hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us)/
scabinis dempto kersmake(re) decembris xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt