SAL7348, Act: R°184.3 (326 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°184.3  
Act
Date: 1454-12-17

Transcription

2019-08-06 by Jan Boncquet
Item de vors(creven) yweyn vander balct in p(rese)ncia heeft geloeft den vors(creven) gielise/
van allen den goeden chijse renten pachte heerlich(eiden) en(de) v(er)vallen vors(creven)/
met allen hue(re)n toebehoerten also die voe(r) genoteert staen altijt/
genoech te doene oft hem ergens dair af in des vors(creven) is te nauwe/
geschiet wae(r) en(de) de selve voer vry eygen te warand(eren) behalven/
dat ond(er) de vors(creven) bossche leeght een stuc houden(de) xxi dachmale/
oft dair omtrent [dat] chijslijc gehouden wordt van onsen genedighen hee(re)/
den hertoghe dair op de selve jaerlix [en(de) erflijc] eenen guld(en) peter heffen(de)/
is tamq(uam) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt