SAL7348, Act: R°184.4-V°184.1 (325 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°184.4-V°184.1  
Act
Date: 1454-12-17

Transcription

2019-08-06 by Jan Boncquet
Item de vors(creven) yweyn in p(rese)ncia heeft oppembaerlic gekint en(de) gelijdt dat/
hem de vors(creven) gielis wel en(de) dueghdelic betaelt heeft en(de) v(er)nueght/
van al des de vors(creven) guedinghe heeft begrepen also wale vanden bossche/
als and(er)s scelden(de) dair om quijt den vors(creven) gielise va(n) ghynd(er)bove(n) vand(en)/
vors(creven) coope en(de) van al tghene des de selve gielis oft zijn naco/
melinge uut ocsuyne van dien ten vors(creven) yweyne weert mochten sijn/
gehouden Geloven(de) den selven gielise vanden voirg(eruerde) goeden noch/
den coope van dien ny(m)mermeer aen te spreken in gheenen rechte/
gheestelic noch weerlic bij hem selven noch bij nieman(de) and(er)s/
in gheend(er) wijs Geloven(de) vort dat hij den vors(creven) gielise te/
sijnd(er) manissen overgheven zal alle brieve boeken rollen gescrifte(n)/
oft ande(re)n munimenten die hij hebben mach oft weet den vors(creven)
//
goeden inder vors(creven) guedingen begrepen aengaende ende vort copie autentijc/
oft hijs behoeft uut sijnder deylingen vanden goeden wilen zijnd(er) ouders/
tegen sijnen bruede(r) en(de) zwager gemaect cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt