SAL7348, Act: R°189.1 (332 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°189.1  
Act
Date: 1454-12-23

Transcription

2019-08-17 by Jan Boncquet
Item johannes spruyte die geleit is totten goeden wolfaerts/
wilen vand(er) vielst heeft geloeft janne de maye(re) en(de) clause van/
vucht oft den eenen van hen uut machte vanden selven/
beleide tot hue(re)r oft des eens van hen manissen behulp/
te doene dat den vors(creven) janne de mayere besedt sal/
wordden alsulken pont gr(oot) vleemsch lijfrenten als hij dair/
inne de vors(creven) wolfaert te he(m)weert gehouden is bleven/
en(de) oic betalinge geschien van alle den verlette Te/
weten(e) elx jaers een pont gr(oot) tot nu toe vand(er) tijt dat/
de vors(creven) jan de maye(re) quijtschout de bewisenisse die/
hij voermaels d(aer) af heeft gehadt en(de) dair uut de vors(creven)/
wolfaert hem bewisenisse vand(en) ande(re)n geloefte dede/
Bij also dat hij [ja(n) spruyte] yerst vanden selven goeden trecken sal/
viii peters eenen stuver diemen hem noch sculdich is/
cor(am) kersmake(re) m(er)cels decembris xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt