SAL7348, Act: R°194.1 (338 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°194.1  
Act
Date: 1454-12-30

Transcription

2019-09-13 by Jan Boncquet
Item peter van craesbeke sone wilen mathijs woenen(de) tsinte m(er)tens/
tielt in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft/
tegen katlijnen weduwe peters wilen van cuggenbossche en(de) janne en(de)/
[m(ar)griete] hue(re)n sone [kynde(re)n] te voe(re)n uuten broode gedaen met behoerliker manie(re)n/
de goede hier na bescreven Te weten(e) inden yersten een stuc/
lants houden(de) omtrent een half boend(er) luttel myn oft meer/
gelegen inde prochie van ons(er) vruwen tielt ter plaetsen/
geheten manhaghe tusschen janne vand(en) velde en(de) aleite(n)/
mo[e]rs Item een stuc lants houden(de) omtrent een dachmale/
gelegen inde prochie van sinte mertens tielt ter plaetsen/
geheten achter craesbeke tusschen janne henricke mottema(n)/
en(de) katlijnen paeps Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van kersmesse lestleden eenen termijn van xxiiii jae(re)n lanc/
due(re)nde deen na dande(r) sonder middel v(er)volgen(de) elx/
jaers dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r) seven halste(re)n rox goet/
en(de) payabel der mate(n) va(n) loven(en) met wanne en(de) vede(re)n/
wael bereit te kersmesse jaerlix te betalen en(de) te loven(en)/
te leve(re)n der vors(creven) katlijnen en(de) hue(re)n kynde(re)n en(de) telken/
termijne als v(er)volghde schout It(em) es vorweerde dat/
de vors(creven) peter tvors(creven) dachmale lants tsijnen afscheiden/
laten sal met rogge besaet [en(de) behoude(n) d(aer) inne sijn ploechrecht] en(de) dande(r) stuc lants/
brake Vort es vorweerde dat de vors(creven) pet(er) de(n) vors(creven)/
lande p(er)sonen quijt en(de) los houde(n) zal vand(en) chijse d(aer) uut/
gaende en(de) vort van allen ongelde oft last die d(aer) op/
come(n) mochten En(de) alle dese vorwerde(n) roel(ofs) opp(endorp)/
dec(embris) penul(tima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt