SAL7348, Act: R°196.1 (341 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°196.1  
Act
Date: 1454-12-30

Transcription

2019-10-02 by Jan Boncquet
It(em) vanden stoete die geweest is voe(r) meye(r) en(de) scep en(de) gehange(n) heeft tussche(n)/
h(er) ja(n)ne py(n)noc ridde(r) in deen zijde henr(icke) en(de) ja(n)ne wigg(er)s gebruede(re)/
voer hen en(de) ande(re) hue(r) medeplichte(re)n die zij hier inne gelooft/
hebbe(n) te v(er)vane in dande(re) om zeke(r) houdt dat op des vors(creven)/
he(re)n jans erve bijde(n) wed(er)p(ar)tijen vors(creven) aenveerdt oft afgehoude(n)/
afgehouwen soude zijn hebben hen de selve p(ar)tijen gesubmitteert/
bij ond(er)wijse va(n) hue(re)n vrinde(n) in segge(re)n en(de) vrindelike yffene(re)n/
Te wete(n) de vors(creven) h(er) jan in lodewijke roelants en(de) arnde cuype(re)/
woenen(de) inde dorpstrate en(de) de vors(creven) gebruede(re) in ja(n)ne ouderogge/
en(de) henr(icke) vand(er) lanen in sulk(er) vuege(n) dat de selve segge(re)n/
informacie ind(er) saken en(de) vise(n)tacie d(er) goede(n) doen selen teg en(de)/
huer uutsprake tussce(n) dit en(de) liechtmisse naestcomen(de) op dat/
sijs eens zijn en(de) oft zijs niet eens en wae(re)n sulle(n) zij binne(n) viii/
dage(n) d(aer)nae de sake bringe(n) in hande(n) vand(en) raide vand(er) stad/
geloven(de) wed(er)zijde wes bijde(n) voirs(creven) segge(re)n eendrachtelijck uutge/
sproke(n) sal zijn oft bijde(n) raide vand(er) stad ov(er)dragen dat zij dat/
volcomel(ic) selen ond(er)houde(n) en(de) des es borge d(er) voirs(creven) gebruede(re)/
jan vand(er) beke rademake(r) wonen(de) inde dorpstrate Et duo p(ri)mi/
kersmake(re) roelofs dec(embris) penul(tima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt