SAL7348, Act: R°212.2 (368 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°212.2  
Act
Date: 1455-01-15

Transcription

2019-12-18 by Jan Boncquet
It(em) vanden stoete opv(er)staen tusschen henricke van wynghe/
in deen zijde en(de) goerde clissen wynne des voirs(creven) henr(icx)/
in dande(re) alse vander betalingen en(de) der pachtingen/
vande(n) hove te schoten met des d(aer) aen cleeft hebben/
sij hen submittert in segge(re)n te wet(en) de voirs(creven)/
henr(ick) in henricke crabbe en(de) wout(ere)n va(n) wersbeke/
en(de) de voirs(creven) gord in goerde crabbe en(de) ja(n)ne ha(n)narde/
met (con)dicien dat elc p(ar)tie sijn gebreck vande(n) voirs(creven)/
poent(en) en(de) des sij anders tot op hede(n) uutstaen hebbe(n)/
ov(er)geve(n) sal met gescrifte op in mae(n)dage naestcomen(de)/
elc des anders seggers en(de) dat gedaen sele(n) de segge(re)n/
informacie(n) d(aer) op neme(n) en(de) same(n)tlijc oft de iii met/
eendrachte hue(r) uutsprake doen bynne(n) eenre maent [iii weken]/
d(aer) na volgen(de) en(de) oft [sij of] de iii va(n) hen niet en accorde(re)n/
sele(n) sij tgescil bringen aen i ov(er)man dien sij d(aer) toe neme(n)/
selen en(de) die sal sijn uutsprake d(aer) af doen bynne(n) viii dagen/
d(aer) na p(ro)mitt(entes) rat(um) opp(endorp) p(ri)ke(re) ja(nuarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt