SAL7348, Act: R°213.1 (371 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°213.1  
Act
Date: 1455-01-16

Transcription

2019-12-19 by Jan Boncquet
It(em) wout(er) de grote en(de) hadewijck weduwe lodewijcx wilen vanden poele in/
p(rese)ncia hebbe(n) gekint en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfange(n) hebbende vand(en) mo(m)bore(n)/
en(de) meesterssen vande(n) g(ro)te(n) beghijnhove binne(n) loeven(e) xv guld(en) pe(n)ni(n)ge gehete(n)/
pet(er)s der mu(n)te(n) ts(her)toge(n) va(n) bourg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brab(ant) goet en(de) ghinge te wete(n)/
xviii stuv(er)s voir elke(n) pet(er) gerekent die hen viele(n) en(de) verschene(n) te kersmisse/
lestlede(n) in afslage en(de) mind(er)nisse(n) der so(m)me(n) va(n) ii[c] pet(er)s d(aer) in de voirs(creven)/
mo(m)bore(n) en(de) meest(er)ssen van wege(n) vander fabrike(n) vand(er) kerken vanden/
beghijnhove voirs(creven) ten voirs(creven) woute(re)n en(de) lod(ewijcke) wile(n) vande(n) poele w(er)t gehoude(n)/
en(de) verbonde(n) waren met sekere(n) cyrog(ra)ffen en(de) cedule(n) tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
gemaect scelden(de) de(n) mo(m)bore(n) en(de) meest(er)ssen voirs(creven) h(ier) af volcomel(ick) q(ui)te p(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloq(ui) abs(oloens) opp(endorp) ja(nuarii) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt