SAL7348, Act: R°223.1 (388 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°223.1  
Act
Date: 1455-01-28

Transcription

2020-02-09 by Jan Boncquet
It(em) lyebrecht de vleeschouwe(re) woenen(de) terps in p(rese)ncia heeft/
genome(n) en(de) bekint dat hij genomen heeft van jacope van/
vertrijke ty(n)nenpotghiete(r) woenen(de) te loven(e) seven dach(mael)/
lants paulo gelijc die te velthem in alrehande stucken/
geleg(en) zijn Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte/
naestcomen(de) over ix jaer eene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n lanck/
deen nae dand(er) sonder middel volgen(de) elcx jaers dae(re)n/
bynne(n) elc boend(er) daer af voir en(de) om ii sacke rocx goet/
en(de) payabel der maten van loven(e) met wanne en(de) met/
vede(re)n wel bereyt alle jare tsinte andries misse apostels te/
betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven) jacoppe(n) quolib(et)/
ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde de voirs(creven) lande sal wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel/
en(de) loflijc gelijc reengenoete(n) bove(n) en(de) beneden en(de) hij sal die/
te sijne(n) uutgane laten gelijc hijse vant te sijne(n) incomen/
velde mercels ja(nuarii) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt