SAL7348, Act: R°224.4 (392 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°224.4  
Act
Date: 1455-01-28

Transcription

2020-02-09 by Jan Boncquet
It(em) jacop de gruyte(re) in p(rese)ncia heeft gelooft janne taye rentmeest(er)/
tshe(re)n va(n) berghe(n) tot opvelpe dat hij de(n) selven ja(n)ne tot behoef m(ijns)/
he(re)n va(n) berghe(n) tot sijnre manissen goedden sal voe(r) hoff en(de) hee(re) d(aer)/
dat behoirt also dat m(ijn) hee(re) va(n) berghe(n) voirs(creven) d(aer) mede verwaert/
sal moege(n) wesen inde helicht vande(n) bossche(n) gehete(n) ruydinge(n) gelege(n)/
bij opvelpe neve(n) dbosch des he(re)n va(n) berghe(n) voirs(creven) also de voirs(creven) jacop/
dien houden(de) is Et t(antu)m velde m(er)cels ja(nuarii) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt