SAL7348, Act: R°228.2 (401 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°228.2  
Act
Date: 1455-01-30

Transcription

2020-03-11 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse tusschen janne van montbroec die geleit es die geleit is/
totten goeden gielis van marilles in deen zijde en(de) ernart carpeal in dande(r)/
alse van dat de vors(creven) jan meynde dat de vors(creven) ernart hem vestich(eit) doen soude/
vanden hove des vors(creven) gielis gelegen te jandrengnoul due(re)nde den t(er)mijn va(n)/
xii jae(re)n lanc begynnen(de) int jaer xiii[c] xlvii also baudewijn kynar die tegen/
den vors(creven) gielise genomen hadde en(de) insgelix mede betalinge vand(en)/
selv(en) pechtingen [dair tegen de vors(creven) ernart] in sijnen v(er)antweerden onde(r) ande(re) pointen p(rese)nteerde en(de) dede/
seggen dat hij sijn hande vanden vors(creven) goeden lichten woude bij also/
datmen hem consenteerde van tghene des hij op tselve goedt meer/
hadde gedaen dan hij als pechtene(r) sculdich was van doene ter taxacie(n)/
vanden ghenen die hen des v(er)stonde(n) en(de) dat hij oic den vors(creven) janne/
vanden verloopen(en) pachte der selver goede betalinge doen woude altoes/
ter goed(er) rekeni(n)gen en(de) navolgen(de) der pachtinge(n) vors(creven) bij also dat de/
vors(creven) jan hem dair af inne stonde en(de) warant wae(r) dat hij met eend(er)/
betalingen gestaen soude Es gewijst met desen worden dat de vors(creven)/
ernart met zijnd(er) p(rese)ntacien vors(creven) gestaen zal p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pto/
kersmake(re) ja(nuarii) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt