SAL7348, Act: R°235.2 (414 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°235.2  
Act
Date: 1455-01-31

Transcription

2020-03-24 by Jan Boncquet
It(em) vander aenspraken die henric va(n) baecx gedaen heeft/
op wout(ere)n truwant alse vand(en) pontgelde van v reynald(us)/
guld(en) die de selve wout(er) hadde met scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(e) op de goede der jouffr(ouwe) van vroenhove(n) die de voirs(creven)/
henric va(n) baecx met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) houden(de) es/
welcke v reynald(us) guld(en) de voirs(creven) henric den voirs(creven)/
wout(ere)n hadde afgequijt en(de) daer voe(r) wae(re)n zijn goede voirs(creven)/
ond(er)pant voir de voirs(creven) rinte beslagen ende volghde de/
gronthe(re) dair op o(m)me zijne(n) pontpe(n)ninc te hebben alsoe/
dat de voirs(creven) henric va(n) baecx meynde want de/
voirs(creven) wout(er) v(er)coeper der voirs(creven) rinte(n) wae(r) dat hij hem/
den pontpe(n)ninck voirs(creven) afdoen soude Vand(en) welcken de/
voirs(creven) wout(er) hielt de co(n)trarie want hij boot te thoene(n)/
des hij niet en volqua(m) dat ind(er) vorwerde(n) vand(en) voirs(creven)/
afcoepe besproke(n) was dat de voirs(creven) henric den voirs(creven)/
pontpe(n)ninck dragen soude Wert hier op gewijst nae/
aensp(ra)ke v(er)antwerden van beyde(n) p(ar)tien en(de) thoenisse des/
voirs(creven) wout(er)s dat de voirs(creven) wout(er) den voirs(creven) henricke en(de)/
zijn goede voirs(creven) vand(en) voirs(creven) pontpe(n)ninck ontlasten soude/
p(rese)nt(ibus) om(n)ibus scabinis febr(uarii) januar(ii) ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt