SAL7348, Act: R°257.3-V°257.1 (452 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°257.3-V°257.1  
Act
Date: 1455-02-26

Transcription

2020-04-27 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) geweest is/
tusschen henricke van oerbeke sone wilen jans in deen zijde en(de) plyssys/
van vorst vorste(r) in dande(re) alse vanden derdendeele van twee rijders/
lijftochten metten v(er)loopen(en) pachte des selfs derdendeels die de vorscr(even)/
plissis als principael sculdich is woute(re)n vanden hove en(de) meer ande(re)/
alse borgen voerstonden na uutwijsen van eene(n) scepen(en) brieve liggende/
in eender doozen onder meester janne calaber en(de) een papierender cedullen/
dair neven liggen(de) dwelc de vors(creven) henric meynde dat hem de/
vors(creven) plys [plissis] opleggen soude oft dair af genoech doen na der stat/
recht gemerct dat hem tselve derdendeel na begrijp der vors(creven) cedullen/
p(ri)ncipalike en(de) nieman(de) anders toe en behoerde Vanden welken de vors(creven)/
plyus [plissis] hielt de (con)trarie ende en meynde inden vors(creven) henr(icke) van oerbeke/
uut ocsuyne vanden vors(creven) brieve in gheend(er) lijfpensien noch pachte van/
/ dien niet gehouden te wesen want hij boot te thoenen dat den vors(creven) lijftocht brief/
geheel en(de) al betaelt was op vi rijd(er)s nae eens diemen janne wilen/
van oerbeke des vors(creven) henricx vader van vroentcoste sculdich bleef met/
meer ande(re)n reden(en) dair toe bij hem geseeght hem luttel inden rechte/
dienen(de) Was gewijst met desen worden na aensprake v(er)antwerden/
van beyden p(ar)tien bijden he(re)n scepen(en) van loven(e) die de vors(creven) brieve/
en(de) cedullen yerst visenteerde(n) dat de vors(creven) plissis gehouden zijn/
soude den vors(creven) henricke vanden derdendeele der vors(creven) scepen(en)/
brieve te voldoene oft behoerlic te bewisen naden recht dair/
af voldaen te hebben cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt