SAL7348, Act: R°260.2 (455 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°260.2  
Act
Date: 1455-03-01

Transcription

2020-04-27 by Jan Boncquet
Item den dach van rechte op heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) dienen(de)/
tusschen goessen herijs als geleit totten goeden goessens sijns soens in deen/
zijde en(de) goessen tullegois in dande(re) es uutgestelt tot van in dijsendage/
te mistide naestcomen(de) ov(er) viii dagen cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto kersmake(re)/
m(ar)tii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt