SAL7348, Act: R°265.1-V°265.1 (471 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°265.1-V°265.1  
Act
Date: 1455-03-04

Transcription

2020-06-12 by Jan Boncquet
It(em) gielis vanden dale ende jan sijn sone p(ri)[(us)] ema(ncipatus) in p(rese)ncia hebben genome(n)/
ende bekint dat zij genomen hebben van henricke va(n) wynge zijn hof/
geheete(n) tschoete(n) geleg(en) inde prochie va(n) bierbeke met zijnre toebehoirte(n)/
houden(de) omtrint xxx boend(er) Te houde(n) en(de) te hebben van half merte/
lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n v(er)volgende elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
o(m)me xlv mudden rocx goet en(de) payabel der mate(n) en(de) pacht/
va(n) loven(e) alle jae(re) tsinte andries misse apostels te betalen(e) en(de)/
te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven) henricke quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde/
datme(n) tvoirs(creven) lant meten sal en(de) [va(n)] alsoe menich boend(er) alsme(n) bevinden/
sulle(n) hij [de] voirs(creven) elc wynne(n) geve(n) van elcken boend(er) i(½) mudden rocx/
It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) en(de)/
mesten wel en(de) loflijc te weten den wynt(er)aert op zijn iiii getige/
voren den [vande(n)] zomeraerde te weten vijf boend(er) op drie voe(re)n en(de) deven(en)/
op ii voren de brake en(de) de storte selen de voirs(creven) wynne(n) ten/
afscheyden van hue(re)n voirs(creven) t(er)mine(n) eens omgedaen laten [en(de) be] Ende dmest/
aldair zijnde te hue(re)n afscheyde(n) uutvue(re)n opt voirs(creven) lant en(de) onder/
acke(re)n slants meesten p(ro)fijte [en(de) ten afscheyde(n) besayt late(n) gelijc zijt [nu] aenverden] It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) jairlijcx/
halen een half roede mergels te lovenjoel uutgesteken zijnde en(de)/
dien vue(re)n opt voirs(creven) lant slants meesten p(ro)fijte It(em) sullen de/
voirs(creven) wynne(n) jairlijcx doen mayen xii dage heyden dair af/
dat henric den maye(r) de dachue(re)n sal betalen en(de) de wynne(n)/
selen hem de montcost geve(n) en(de) die heyde selen de selve/
wynnen halen en(de) bringen int voirs(creven) hof en(de) ald(air) etten om/
mest aldair [af] te maken en(de) dmest daer af vue(re)n gelijc voirs(creven)/
steet It(em) sullen de voirs(creven) henric en(de) de wynne coepen c/
mandele(n) wynt(er)stroes te betheken bevekem oft te deurne En(de)/
dat sullen de voirs(creven) wynne(n) moeten halen en(de) vue(re)n int/
voirs(creven) hof en(de) aldaer etten met hue(re)n beesten en(de) mest dair/
af maken en(de) op tvoirs(creven) lant vue(re)n It(em) sullen de voirs(creven)/
wynnen hebben alle doeft wassen(de) int voirs(creven) hof uutgenomen/
tvierendeel dat hem de voirs(creven) wynne den voirs(creven) henricken/
sonder sijnen cost thuys leve(re)n sal It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n)/
/ jairlijcx leve(re)n iiii[c] walme(re)n o(m)me de huysinge vanden/
voirs(creven) hove mede te decken It(em) alsme(n) ald(aer) dect plect/
oft metst oft ty(m)mert van ouden wercke dan sullen de/
voirs(creven) wynne(n) den montcost geve(n) en(de) henric voirs(creven)/
de dachue(re)n betalen It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n) tvoirs(creven)/
goet wel en(de) loflijc bevreden It(em) sullen de selve/
wynne(n) [henr(icken)] een dach(mael) lants jairlijcx [wynne(n)] en(de) werven sond(er) henr(icx)/
cost It(em) sullen de selve wynne(n) henricke(n) vuede(n) ii verckene/
gelijc den zijnen van merte tot bamisse It(em) ii coye vueden/
wynt(ere)n [en(de) v(er)wae(re)n] gelijc den sijnen [hue(re)n] It(em) [noch] xii hoende(re)n [es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne de(n) voirs(creven) t(er)mijn al uut due(re)nde altijt sal moete(n) houde(n) int voirs(creven) hof hond(er)t scape] Inde su(n)t fid(eiussores)/
d(i)c(t)or(um) [d(i)c(t)i] p(at)ris et f(ilii) lambert(us) [vanden dale] et joh(ann)es vand(en) dale f(rat)res et arnold(us)/
de holsbeke Et duo p(ri)mi Insup(er) p(ri)m(us) k(e)rs(makere) roel(ofs) m(ar)cii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt