SAL7348, Act: R°267.5-V°267.1 (473 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°267.5-V°267.1  
Act
Date: 1455-03-06

Transcription

2020-06-16 by Jan Boncquet
It(em) jan zanne(n) cup(er)e woenen(de) te hoxhem in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van he(re)n clase van s(in)te goericx/
ridder meye(r) te loeven(e) de thiende des voirs(creven) h(ere)n claes gehete(n) de/
thiende va(n) cumptich gelijc de voirs(creven) h(er) claes dat ald(aer) houden(de) is/
/ met i bloke lants belege(n) te strathe(m) Te houde(n) te hebbe(n) va(n) half/
m(er)te naestcomen(de) i t(er)mijn va(n) xii jare(n) lang v(er)volgen(de) elx jaers om/
xxi sacke haerts corens goet en(de) payabel met wa(n)ne (et)c(etera) pacht va(n)/
cumptich en(de) mate(n) va(n) loeven(e) alle jae(re) ts(in)te andries(misse) apostels te bet(alen)/
en(de) te loeven(e) [de(n) voirs(creven) h(ere)n claese en(de) roelof vand(er) elst de(n) jonge aut] te(n) huyse des voirs(creven) he(re)n claes te leve(re)n q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de voirs(creven) jan jaerlijcx zijne(n) t(er)mijn dueren(de) betale(n) de(n) he(re)n van ynde(n)/
alsulke(n) v sacke corens iii m(ud)[de] even(en) iii m(ud)[de] gh(er)ste(n) xv s(chellingen) en(de) iiii d(enieren)/
loven(sch) v cap(uynen) en(de) v zist(er) even(en) sond(er) afslach va(n) des voirs(creven) alsoe/
in tijts dat d(aer) af gheen scade en gesciede In(de) su(n)t fideiuss(ores) walt(erus)/
janne(s) eius f(rate)r et petr(us) clabbots a(m)bo de hoxhe(m) Et p(ri)[(us)] pryke(re) m(er)cels/
m(ar)cii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt