SAL7348, Act: R°271.1 (477 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°271.1  
Act
Date: 1455-03-07

Transcription

2020-06-16 by Jan Boncquet
Opden stoet die geweest heeft tusschen de bedesetters van/
berthem in deen zijde en(de) jannesse van udekem van/
wegen des godsh(uys) vand(er) banc in dande(re) alse vand(en)/
beden die de vors(creven) van b(er)them van des vors(creven) godsh(uys) goede/
meynde(n) te hebben en(de) dair af tselve godsh(uys) meynde/
ongehouden te sijne dan alleene vand(en) [zeder den] jae(r)e van/
xxi mochten hebben v(er)cregen tegen ongevrijdde p(er)sone/
es op heden get(er)mijneert en(de) bij (con)sente beyde de/
vors(creven) p(ar)tien dat tvors(creven) godshuys den vors(creven) van b(er)them/
vanden t(er)mijn van kersmesse lestleden in hulpen hue(re)r/
lasten geve(n) sal xx stuv(er)s en(de) dat also jaerlix due(re)nde/
de vors(creven) bede (con)tinuere nu loopen(de) (con)tinue(re)n ende mits/
dien onbelast bliven die de selve van berthem vand(en)/
beden souden mogen doen en(de) als de vors(creven) tegewordige/
bede uut sal wesen dat dit gheen vand(en) vors(creven) p(ar)tien/
p(re)judijs sal wesen maer dat alsdan elc sal staen/
op sijn recht gelijc oft dit appointement niet gesciet/
en wae(re) p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) burgim(a)g(ist)ris et plurib(us) aliis de (con)silio/
m(ar)cii septima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt