SAL7348, Act: R°281.1 (496 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°281.1  
Act
Date: 1455-03-15

Transcription

2020-07-11 by Jan Boncquet
Item jan zeebots sone lenarts in p(rese)ncia heeft gehuert tegen janne/
de coninc woenen(de) inde hoelstrate een huys en(de) hof alsoet gelegen/
is inde hoelstrate tusschen wille katlijnen papevelts en(de) den vors(creven)/
janne de coninc strecken(de) achterwert totter schue(re)n des vors(creven) jans/
de coninc Te houden en(de) te hebben van kersmesse dat was int/
jaer xiiii[c] liii eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc due(re)nde sonder/
middel vervolgen(de) elx jaers o(m)me vier guld(en) peters te/
xviii st(uvers) tstuc deen helicht ts(int) jansmesse bapt(ist)[e(n)] en(de) dande(r)/
helicht te kersmesse te betalen den voirs(creven) janne coninc quolib(et)/
ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) jan zeebots de vors(creven)/
woeninge tsijnen t(er) afscheiden laten sal gelijc hij die aenveerde/
It(em) sal de vors(creven) jan de coninc den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
vors(creven) woeni(n)gen houden van wande en(de) dake in goeden/
state en(de) desgelix den vors(creven) janne zeebot los houd(en) vand(en)/
chijse d(aer)uut gaende En(de) alle dese vorw(er)den Inde est leonin(us)/
zeebots eius p(ate)r iamd(i)c(t)us et walterus vand(er) quaderbruggen/
Et p(ri)m(us) abs(oloens) p(ri)ke(re) m(ar)cii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt