SAL7348, Act: R°315.2 (541 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°315.2  
Act
Date: 1455-04-25

Transcription

2020-11-03 by Jan Boncquet
Item vanden stoote opverstaen tusschen wille(m)me de corenne die met/
willa(m)me de bordeal droddeal geleit is totten goeden reyners del/
motte geheten de bordeal in deen zijde en(de) jehan maistre ernoul/
in dande(re) alse vanden costen die de vors(creven) willem de core(n)ne gedae(n)/
heeft int vervolgen der questien die geweest is tusschen de p(ar)tien/
om der xiiii mudden corens die de geleidde yesschen den vors(creven) ja(n)ne/
maistre ernoul en(de) des dair aen cleeft Hebben [hen] de vors(creven) p(ar)tien ghe/
submitteert in segge(re)n en(de) vrendelike effene(re)n te weten(e) de vors(creven)/
geleide in pete(re)n van dongelbert en(de) de vors(creven) jan in ernart de/
grand sart Bij also dat zij de sake ov(er)hoert en(de) wail v(er)staen/
hue(r) uutsprake doen sullen tusschen dit en(de) sondaghe avont/
naestcomen(de) op dat sijs eens sijn en(de) oft zijs niet eens en wordde(n)/
sullen sij eenen overman kyesen die hen gelieft die sijn uut/
sprake doen sal tusschen dat en(de) meydach vervolgen(de) Ende/
oft gebrec wae(r) inde seggers dat sij altijt ande(re) gelike p(er)sone/
nemen sullen promitt(entes) ratu(m) It(em) de vors(creven) corenne heeft geloeft/
willa(m)me droddeal in dien te hebben dat hij des vors(creven) is/
goet vast en(de) van veerden houden sal velde pryke(re) ap(ri)lis xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt