SAL7348, Act: R°335.3-V°335.1 (579 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°335.3-V°335.1  
Act
Date: 1455-05-08

Transcription

2020-12-28 by Jan Boncquet
It(em) de voirs(creven) meest(er) gielis en(de) laureys hebbe(n) in name va(n) zekerheiden/
in hande(n) des voirs(creven) roelof roelofs bij baudechon dulcis diener ons/
gened(ichs) he(re)n in p(rese)ncie(n) vande(n) scepen(en) voirs(creven) en(de) ande(re)n goede(n) manne(n)/
gesedt de silvere(n) juweele(n) bij porceele(n) [hier] genoemt loepende int gewichte/
terter so(m)me(n) va(n) lxxxiii marc vi(½) yng(elsche) Inden yersten ii silvere(n) stoepe/
wegen(de) xii marc It(em) ii vierendeel wegen(de) viii marc It(em) ii stoepe/
wegende x marc iii oncen It(em) i viere(n)deel wegen(de) iiii marc vii/
oncen It(em) xii silve(re)n scalen wegen(de) xi marc v yng(elsche) It(em) x scalen/
met verguld(en) boerden inden bodem geprickelt wegen(de) xiiii marc/
x(½) oncen It(em) i v(er)gulgen(en) waterpot wegen(de) xiii oncen It(em) eene(n)/
v(er)gulden(en) overdecten croes op voete staende wegende xii oncen/
It(em) i vergulden(en) wat(er)pot wegende een m(ar)c vii(½) oncen It(em) It(em) ii/
apullen van vi(½) oncen min ii(½) yng(elsche) It(em) xii lepele va(n) xiiii once(n)/
xvii yng(elsche) It(em) i silve(re)n pot van iii marc v oncen It(em) i silvere(n)/
pot wegende iiii marc vii oncen It(em) i v(er)guld(en) ov(er)decten croes/
wegen(de) ii m(ar)c iii once(n) xv yng(elsche) It(em) i v(er)guld(en) wat(er)pot bove(n) met/
eenre blauwer bloeme(n) wegen(de) xiii once(n) xv yng(elsche) It(em) en(de) ii silvere(n)/
/ peeren wegende viii oncen vii yng(elsche) Consente(re)nde en(de) willecoren(de)/
openbaerlijc dat de selve roelof oft ande(r) der voirs(creven) scepen(en) br(ieven)/
mechtich zijnde bij gebreke van hen alle hue(r) wettich gebreck/
dat zij aen de(n) voirs(creven) lijftochtbrief en(de) uut ocsuyne vande(n) selve(n)/
aenden voirs(creven) meest(er) gielise en(de) laureyse mochte(n) hebben aende voirs(creven)/
pande het ware van pachte bewijssenisse oft and(er)s v(er)hale(n) en(de)/
v(er)reycken mochte(n) na de(n) rechte de selve v(er)coepen(e) En(de) de/
voirs(creven) roelof heeft gekint de selve juweele(n) bij porceele(n) en(de)/
gewichte als voe(r) vande(n) voirs(creven) meest(er) gielise en(de) laureyse wale/
en(de) duechdelijc ontfange(n) te hebbe(n) Gelovende [de voirs(creven) roelof] die so v(er)re zij/
voir e(n)nich vande(n) gebreke(n) voirs(creven) niet vertiert en worde(n) noch/
v(er)cocht en(de) hij van zijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) worde voldaen de(n)/
voirs(creven) meest(er) gielise en(de) laureyse huere(n) oer oft nacomelinge(n) also/
te restituere(n) en(de) wed(er) te leveren cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt