SAL7348, Act: R°337.5-V°337.1 (584 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°337.5-V°337.1  
Act
Date: 1455-05-08

Transcription

2020-12-26 by Jan Boncquet
Cond zij alle(n) liede(n) dat hector de ledeghe jans sone woenen(de) te/
santhove(n) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
van jouff(rouwe) magriete(n) va(n) potsuynsb(er)ge weduwe diericx wile(n) va(n)/
santhoven bij (con)sente jans va(n) dyerc thoff der selver jouffr(ouwe)/
/ gehete(n) va(n) mulstede mette(n) huyse(n) hove(n) wy(n)nende lande(n) bemde(n)/
eeusselen en(de) alle(n) andere(n) toebehoirte(n) gelege(n) te santhove(n) en(de)/
d(air) omtrint also de voirs(creven) jouff(rouwe) die aldair houden(de) is Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen va(n) halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n)/
xii jare(n) lang deen na dand(er) v(er)volgen(de) elcx jaers hie(re)n binnen/
om en(de) voe(r) vii sister rocx d(er) mate(n) va(n) lyere myn ii muddeken/
goet en(de) payabel en(de) om xxiiii g(ri)pen tstuc te xl gr(oten) brab(ants)/
te betalen tsinte m(er)tens misse ende tvoirs(creven) core(n) te santhove(n)/
te levere(n) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
duerende betalen de(n) grontchijs uuten goede(n) gaende in af/
cortinge(n) vande(n) voirs(creven) ghelde It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal de huysinge/
vande(n) hove t(er) redelich(eit) houde(n) va(n) ouder ty(m)meringe(n) decken en(de)/
plecken wat(er)vast de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende sond(er) argelist En(de) oft/
d(air) yet behoefde van nuws gety(m)mert te werde(n) d(air) af sal de de wy(n)ne/
de gereesscap halen en(de) coveren en(de) de(n) wercliede(n) de(n) montcost/
gheven en(de) de voirs(creven) jouff(rouwe) sal alle stoffe en(de) dachuere(n) levere(n)/
en(de) betalen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede houde(n)/
in goede(n) state gelijc zijne(n) gebueren en(de) die late(n) tsijne(n) afsceyde(n)/
alse costumelijc is aldair It(em) de voirs(creven) wynne en sal egheen/
recht hebben int hout staende opt bloc gehete(n) de(n) ronde(n)/
hoff mair anders sal hij op dand(er) goede schaerhout moege(n)/
houwen alst tijtveerdich en(de) in fasuyne is t(er) goed(er) trouwe(n)/
It(em) wairt de wy(n)ne int hoff bevyndt c l hoepe stroes/
so sal hij die tsijne(n) afscheide(n) aldair laten It(em) de voirs(creven)/
wy(n)ne sal moege(n) sceyde(n) oft he(m) gelieft te halve(n) tide/
bij alsoe dat hijt der voirs(creven) jouffr(ouwe) een jaer te voe(re)n condicht/
Ende alle dese vorwerde(n) (et)c(etera) Inde e(st) fid(eiussor) d(i)c(t)i coloni d(i)c(t)us joh(ann)es/
p(ate)r et p(rim)[(us)] kers(makere) opp(endorp) maii octava
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt