SAL7348, Act: R°341.5 (587 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°341.5  
Act
Date: 1455-05-17

Transcription

2021-01-08 by Jan Boncquet
It(em) uut dien dat wout(er) va(n) vertrike hadde doen raste(re)n met onse(n)/
brieve(n) de goede jans de le planche sone wile(n) goessens en(de) d(aer)na/
jan martin geleit zij(n)de met scep(enen) br(ieven) va(n) loeven(e) tot de(n) selve(n) goede(n)/
die hadde doen ontslaen en(de) op hede(n) doen dach doen de(n) voirs(creven)/
wout(ere)n die voir oege(n) niet comen en is So hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n)/
loeven(e) gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) jan martin d(aer)af/
houde(n) sal inde macht va(n) sijne(n) beleyde soe v(er)re dat noch voir hen/
comen is p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) maii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt