SAL7348, Act: R°359.3 (621 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°359.3  
Act
Date: 1455-06-02

Transcription

2021-04-18 by Jan Boncquet
Item pet(er) d(er)neven sone wijlen jans woenen(de) inde p(ro)chie va(n) buedingen/
in p(rese)n[(ci)a] heeft gehuert en(de) bekint dat hij ghehuert heeft tegen/
jonch(e)r(e)n lybrechte he(re) te meldert en(de) te buedingen de vorsterie/
des selfs jonch(e)r lyebrechts inde selve p(ro)chie va(n) buedingen met/
allen den bate(n) en(de) p(ro)fijten d(air) af comen(de) en(de) vervallen(de) Te/
houde(n) te hebben en(de) te bediene(n) wel en(de) behoirlijc va(n) sinte/
jansmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc due(re)nde/
elx jairs dae(re)nbynne(n) o(m)me en(de) voe(r) iiii mudde rox en(de) iiii/
mudde ghersten d(er) maten van leeuwe en(de) pacht van buedinge(n)/
goet en(de) payabel alle jae(re) tsinte jansmisse bap(tis)[te(n)] te betale(n) q(u)[o]lib(et)/
ass(ecutu)[m] It(em) es besproken dat de voirs(creven) pet(er) op sijne(n) cost jairlijx/
de(n) voirs(creven) jonche(r) lybrechte houden sal eene(n) beer out sijnde/
(½) jair oft d(air) bove(n) It(em) es vorw(er)de dat m(ijn) jonch(e)r voirs(creven) de(n)/
voirs(creven) pete(r) jairlijcx geve(n) sal de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde iiii ellen/
lakens tot eene(n) levereytabbaert En(de) dese vorw(er)den cor(am) abs(oloens)/
prijke(re) junii s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt