SAL7348, Akte: V°111.5-R°112.1 (200 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°111.5-R°112.1  
Act
Datum: 1454-10-12

Transcriptie

2018-12-20 door Jan Boncquet
Item nadat de procuroers vors(creven) des vors(creven) godshuys van haus/
stieres overgegeven hebben hue(r) gebreken die zij hadden/
uut ocsuyne vander co(m)mer pechtingen van hue(re)n goeden/
ter kyesen gelegen en(de) dair af zij van lodewijcke van schore/
[meynden verricht te worden] navolgen(de) den vo(n)nisse tusschen hen gewijst opden x[ten] dach/
d(er) maent octobris lestleden [mey] heeft de raet vand(er) stat aen/
gehoert beyde de vors(creven) p(ar)tien [getermijneert] des hier na volght Inden/
yersten dat de vors(creven) lod(ewijck) den vors(creven) godsh(uys) betalen sal lv/
guld(en) peters die dgodshuys in gebreke es vanden t(er)mijne/
van kersmesse liii en(de) sint jansmesse liii Item dat de/
voirs(creven) lod(ewijck) den vors(creven) godshuyse betalen sal xxxii rijders
//
en(de) v stuv(er)s als vand(er) beden ons gened(ichs) he(re)n vanden vors(creven) goeden va(n)/
kersmesse lii en(de) liii met gaders den bodenloen ombetaelt/
uutstaende Item v rijders viii stuv(er)s i pl(a)c als van v(er)loopen(en)/
chijse der vors(creven) goede aenden rentmeester van graven vand(en)/
termijn van kersmesse liii Item alse vand(en) vii rijders/
v stuv(er)s i pl(a)c die de beesten des wynnen vand(er) kyesen/
inder vroenten voer tgelt vand(er) vors(creven) beden gedaen hebben/
so v(er)re men bevindt dat de wy(n)ne ten tijde van dier pe(n)dinge(n)/
gheen gevallend(er) schout sculdich en was o(m)me dair mede/
de vors(creven) bede te moege(n) verlegge(n) dat den dan de voirs(creven) lodewijck die coste(n)/
gelde(n) sal It(em) dat de voirs(creven) lod(ewijck) oic betale(n) sal viii stuv(er)s vand(er) q(ui)tan(cie) vand(er)/
selv(er) beden en(de) insgelijcx de xiiii moel(evaten) rocx de(n) rintmeest(er) va(n) nyvel vand(en)/
t(er)mijne(n) va(n) s(in)t andriesmisse liii It(em) alse vander restitucie(n) vand(en) scaden die/
de wy(n)ne voirs(creven) eysscht uut ocsuyne van dien dat de voirs(creven) p(er)de xiiii nacht/
inde vroente stonde(n) en(de) dlant ombedreve(n) bleef is get(er)mineert want dat/
den goidshuyse niet aan een gaet dat dat blijft staende op zijn beloep/
It(em) vand(en) refectien vanden huyse vand(er) kyesen (et)c(etera) Is get(er)mineert datme(n) die/
visente(re)n sal en(de) dat lodewijck die sal doen na begrijp vand(en) pechtinge(n)/
It(em) vand(en) coste(n) die de voirscr(even) p(ro)cur(eur)s hiesscen es bij (con)sente van beyden p(ar)tijen/
[ov(er)dragen] dat lod(ewijck) voirs(creven) die betale(n) sal It(em) dat de voirscr(even) lod(ewijck) de(n) deken van/
geldenake sal (con)tente(re)n va(n) sijne(n) rechte dat hij heeft aende voirscr(even) goede/
mett(er) pene(n) d(aer) op gelope(n) oft hem d(aer) af ontslaen mette(n) rechte Ite(m) alse/
vand(en) xiii eycken is get(er)mineert dat lodewijck d(aer) af den voirs(creven) goidsh(uys)/
restitucie doen sal t(er) taxacien va(n) goede(n) ma(n)nen act(um) i(n) pleno (con)silio/
octobr(is) xii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt