SAL7348, Akte: V°112.1 (201 van 662)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°112.1  
Act
Datum: 1454-10-15

Transcriptie

2018-12-28 door Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) geweest es tussce(n)/
machiele de hane sone wijle(n) willems in deen sijde en(de) romboute baus/
va(n) dieste in dande(re) ald(aer) de voirs(creven) mach(iel) de(n) voirs(creven) ro(m)boute aensp(ra)ck seggen(de) dat/
de voirs(creven) rombout jege(n) hem uut[over]genome(n) hadde erflijc viii(½) boend(er) ond(er) lant/
en(de) beemde mette(n) huyse(n) d(aer) op staen(de) gelege(n) te holede en(de) ned(er)lyntre i(n)/
alrehande stucke(n) ald(aer) De welke de voirs(creven) wijle(n) wille(m) jege(n) den voirs(creven) ro(m)boute/
en(de) sijne(n) swag(er) en(de) swag(er)rynne(n) genome(n) hadde met vorw(er)den dat hij he(n)/
ten segge(n) van goeden ma(n)nen de geve(n) en(de) betale(n) soude desme(n) soude bevynde(n)/
dat de selve goede bet(er) wae(re)n dan de(n) co(m)mer d(aer) uut gaen(de) Seyde voert/
de selve machiel dat hij met sijnre moed(er) brued(er) en(de) sust(er) de(n) voirs(creven)/
ro(m)boute de gued(inge) vand(en) selve(n) goede(n) hadde gedaen voe(r) den hoff d(aer) die/
hoefden welck point hij boet te thoene(n) hopen(de) d(aer) om dat hij he(m) d(aer) voe(r)/
betale(n) soude tgene des goede mans soude(n) segge(n) dat de goede bet(er) wae(re)n/
dan den co(m)mer d(aer) op staen(de) beloept D(aer) jege(n) de voirs(creven) rombout dede/
segge(n) dat hij vand(en) voirs(creven) saken jegen den voirs(creven) machiele in rechte/
gestaen hadde te diest voer schouth(eit) en(de) scepen(en) en(de) dat hij va(n) dien/
v(er)weert wae(r) gewijst en(de) ongehoude(n) vand(en) ticht des selfs machiels/
Dede voert segge(n) dat nae d(er) voirs(creven) vorw(er)den dair machiel af/
ruerde en(de) nae de(n) voirs(creven) vo(n)nisse van diest de voirs(creven) machiel en(de)/
hij een nuwe vorw(er)de gemaect hadde(n) te wete(n) dat de voirs(creven) mach(iel)/
en(de) sijn medep(ar)tijen recht hebben(de) tot de(n) voirs(creven) goede hem de voirs(creven) goede/
ov(er)gegeve(n) hadde en(de) geloeft d(aer) inne te goede(n) voer alle hove d(aer) die/
hoefden ten coste va(n) romboude Bij alsoe dat de selve mach(iel) ongehoud(en)/
sijn soude va(n) alsulke(n) xxv rijd(er)s d(aer) voe(r) hij in romboude bij scepen(en) vo(n)nisse/
gehoude(n) was en(de) dat de selve mach(iel) ongehoude(n) sijn soude va(n) alsulke(n)/
mudde rocx erflijc als de selve mach(iel) in hem gehoude(n) was en(de) dat zij/
voert t(er) so(m)men van iiii rijd(er)s eens bleve(n) ten seggen van goede(n) ma(n)nen/
en(de) dat zij malcande(re)n d(aer) op quijtgescoude(n) hadden van welken iiii rijd(er)s/
hij iiii(½) lichte guld(en) verantw(er)t hadde aen den voirste(r) van diest bij bevele/
des voirs(creven) mach(iels) Welke pointe de voirs(creven) rombout boet te thoene(n) hopen(de)/
mits dien d(er) aensprake(n) ongehoude(n) te sijne nietmyn hij p(rese)nteerde tsegge(n)/
vand(en) voirs(creven) goede(n) ma(n)nen als tot d(er) voirs(creven) so(m)men va(n) iiii rijd(er)s te voldoen/
hopen(de) d(aer)mede te gestaen Es gewijst met dese(n) woirde(n) nae aensp(ra)ke/
v(er)antw(er)den en(de) thonisse va(n) beide(n) p(ar)tijen dat de voirs(creven) rombout ongehoud(en)/
sijn soude vand(er) aensp(ra)ke(n) des voirs(creven) machiels behoud(elic) d(er) p(rese)ntacie(n) die hij/
gedaen hadde p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) dempt(o) oppendorp oct(obris) xv
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-19 door Xavier Delacourt