SAL7348, Act: V°133.3-R°134.1 (243 of 663)
Search Act
previous | next
Act V°133.3-R°134.1  
Act
Date: 1454-11-07

Transcription

2019-03-07 by Jan Boncquet
Ite(m) dee(n) p(er)sone cu(m) eod(em) fid(eiussoribus) p(re)d(i)c(t)is hebbe(n) gelooft ind(ivisim)/
dat zij ongepoirt(er)t en(de) ongevrijdt t(er) manisse(n) va(n) jonch(er)/
henr(ic) va(n) scoenhove(n) drossete tslants va(n) arscot en(de) va(n)/
bierbeke oft des meyers va(n) bierbeq(ue) come(n) sele(n) binne(n) drie/
dage(n) na d(er) selv(er) manisse(n) dieme(n) voir getuige(n) doen/
sal int huys gehete(n) de(n) ezel inde steenstrate en(de) niet/
voird(er) ind(er) vroente(n) va(n) bierbeke en(de) va(n) d(aer) niet sceyde(n)/
voir aen d(er) tijt dat zij en(de) elc va(n) hen jege(n) de(n) selve(n)/
officier inde banc va(n) bierbeke met vo(n)nisse en(de) rechte/
oft and(er)s mett(er) my(n)ne(n) ald(aer) ontslage(n) selen zijn van
//
alsulke(n) c mile(n) koire(n) oft broeke(n) oft oec va(n) verbuerde(n) h(ar)nassce/
alse de voirs(creven) officier hen sal wille(n) eyssce(n) na recht v(er)buert/
te hebben En(de) oft e(n)nich va(n) hen des niet en dade dat/
dan dande(r) inde stad vande(n) ghene(n) die gebreckelijc ware/
te rechte staen sele(n) en(de) plege(n) gelijc oft hij voir oege(n)/
ware alt(oes) na vo(n)nisse vand(en) scepen(en) ald(aer) oft hue(re)n wettige(n)/
hoede cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt