SAL7348, Act: V°135.1 (248 of 663)
Search Act
previous | next
Act V°135.1  
Act
Date: 1454-11-09

Transcription

2019-03-06 by Jan Boncquet
It(em) jonch(e)r henric hee(r) te scoenhoven nut(er)tijt drossete slants va(n) arscot/
h(er) jan van scoenhove(n) ridde(r) en(de) philips van scoenhove(n) brued(er) des voirs(creven)/
h(er) jans beyde uut der voirs(creven) jonch(e)r henricx huers vad(er)s broode gedaen/
in p(rese)ncia hebbe(n) geloeft ind(ivisim) dat sij binnen(n) twee maende(n) naestcomen(de)/
hen leve(re)n sullen in sijne(n) handen een q(ui)tan(cie) van m(ijn) vrouwe(n) d(er) abdissen/
en(de) (con)ve(n)te sgoidshuys van rynsberge in holland d(aer)mede de selve vrouwe/
en(de) (con)vent kinne(n) selen hen genoech gedaen te sijne van dierike van/
straetheijs geheete(n) snoeck van allen den rechte dat tselve goidshuys/
van wege(n) jouffr(ouwe) jehannen va(n) scoenhove(n) docht(er) des voirs(creven) jonck(er)s henr(ix)/
en(de) sust(er) d(er) voirscr(even) gebruede(re) medejouffr(ouw) svoirs(creven) goidshuys hebbe(n) mochte/
in alle de goede va(n) boedeghem met hue(re)n toebehoirten die de voirs(creven)/
dierick jege(n) den voirs(creven) jonck(er) henr(icke) en(de) sijne(n) kinde(re)n gecrege(n) heeft/
oft inde p(ro)fijte(n) en(de) pe(n)ni(n)ge die d(aer) af gecome(n) moege(n) sijn kennen(de) hen/
van allen dien volcomelijc genoech gedaen sijnde geloeven(de) den/
selve diericke noch sijn goede voirs(creven) d(aer) af nu(m)m(er)meer aentespreken/
in gheene(n) rechte gheestelijc noch weerlijc bij hen selve(n) noch bij/
nyeman(de) and(er)s in gheend(er) manie(re)n cor(am) kersmak(ere) oppendorp nove(m)br(is)/
nona
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt