SAL7348, Act: V°145.2 (258 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°145.2  
Act
Date: 1454-11-14

Transcription

2019-03-18 by Jan Boncquet
Item vand(er) aenspraken die henr(ic) malcorps de jonge gedaen/
hadde tot janne massart poirte(r) d(er) stad va(n) loeven(en) va(n) seke(re)n sculde(n)/
d(aer) in de voirs(creven) massart te(n) voirs(creven) henricke w(er)t gehoude(n) soude zijn/
dair af voirtijts zeke(r) handelinge tussce(n) de(n) voirs(creven) p(ar)tie(n) geweest is/
voir meye(r) ende scepen(en) va(n) ge(m)blours so v(er)re dat scepen(en) huer/
hooft begrepe(n) hadde(n) Es gewijst bij de(n) he(re)n scepen(en) va(n) lov(en)/
t(er) manisse(n) smeyers dat de voirs(creven) henr(ic) malcorps vand(er) voirs(creven)/
sake(n) voirts sijn recht volge(n) sal moege(n) inde banc d(aer) hij bego(n)ne(n)/
hadde roel(ofs) p(ri)ke(re) velde m(er)cels no(vem)[b(ris)] xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt