SAL7348, Act: V°145.3 (261 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°145.3  
Act
Date: 1454-11-14

Transcription

2019-03-21 by Jan Boncquet
Item want arnt vander molen als geleit tot allen den goeden have/
en(de) erve jans ottensone op heden hadde doen innescriven henricke/
jans sprengerssone die vanden selven goeden sculdich is xxv clinkarts/
en(de) xxv guld(en) arnol(dus) en(de) tielmanne auensone en(de) oic woute(re)n willems/
die hem ongebruyc deden aende goede hier na bescreven Te weten de/
vors(creven) tielman aen een half boender lants gelegen te heze aende/
molenstrate tusschen heynen nollens en(de) heynen leytkens en(de) de/
vors(creven) wouter aen een stuc erfs gelegen aldair aende veedestrate/
tusschen den kynde(re)n aliten willekens en(de) de goede des vors(creven) wouters/
tot welken daghe de vors(creven) p(er)sone noch gheen va(n) hen niet en/
sijn gecompareert So hebben de vo(n)nissen der scepen(en) va(n) loven(en)/
ghewesen datmen den vors(creven) arnde vand(en) vors(creven) goede(n) en(de) schout/
houden sal inde macht van sijne(n) vors(creven) beleide also v(er)re alst/
noch voer hen comen is cor(am) o(mn)ib(us) except(is) kersmake(re) abs(oloens) opp(endorp)/
oct(obris) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt