SAL7348, Act: V°146.1 (263 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°146.1  
Act
Date: 1454-11-16

Transcription

2019-03-21 by Jan Boncquet
Item willem van coelhem die van coenrarde van meus op/
heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) bescreven was met seke(re)n/
scepen(en) brieve(n) die de selve coenrart opden selven wille(m)me gevo(n)nist/
hadde heeft hem op den dach van heden gep(rese)nteert tegen/
den vors(creven) coenrarde die de voer ogen niet en quam te rechte/
te stane p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis dempto kersmake(re) no(vembris) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt