SAL7348, Act: V°146.2 (266 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°146.2  
Act
Date: 1454-11-16

Transcription

2019-03-21 by Jan Boncquet
Item tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) gewist is tusschen henricke vanden heylighengheest dieme(n)/
heet van lare metsere en(de) lijsbetten kaets docht(er) henr(ix) kaets/
die geleit zijn totten goeden henr(ix) kaets vad(er) der vorscr(even)/
lijsbetten in deen zijde ende janne zeebot in dande(re) alse/
van eene(n) huyse en(de) hove met sijnd(er) toebehoerten geleg(en) te/
bierbeke ter plaetsen geheten mollendal tusschen de gemeyne/
vroente en(de) de goede wout(er)s boelarts vanden welken/
de vors(creven) jan als momboe(r) m(ar)grieten zijns wijfs aensprac/
deen derdendeel vand(en) vors(creven) goede(n) seggende dat dat der/
selver m(ar)grieten v(er)storven was van henr(ick) wilen kaets/
Nochtan dat hij ten eynde bekinde dat de vors(creven) m(ar)gr(iet) zijn/
wijf natuerlic was dair o(m)me zij gheenen mont te/
spreken en hadde en(de) bijden welken de vors(creven) geleide/
hyelden dat de vors(creven) jan met zijnen aenspraken v(er)doel/
was en(de) dat zij in hue(re)n scepen(en) brieve(n) gehouden/
souden wordden Was gewijst met desen worden nae/
aensp(ra)ke en(de) v(er)antweerden van beyden p(ar)tien dat de vors(creven)/
jan zeebot met sijnd(er) aenspraken vand(en) vors(creven) goed(en)/
verdoolt was p(rese)ntib(us) eisd(em) scab(inis)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt