SAL7348, Act: V°147.3-R°148.1 (270 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°147.3-R°148.1  
Act
Date: 1454-11-14

Transcription

2019-03-23 by Jan Boncquet
Item totter submissien die begrepen was ende den verbonde inden/
raide vander stat geschiet novembris vii lestleden bijden goeden/
mannen van duerne die ind(er) stat register genoempt staen ter/
eend(er) zijden en(de) den goeden luden van wesemale ter ande(re) om dat/
de selve van wesemale seyden datse alle inden selven (com)promisse
//
van bevekem niet genoempt en wae(re)n die der saken plichtich wae(re)n/
en(de) hem hadden vercort so zijn op heden comen voe(r) burg(er)meest(ere)n/
en(de) scepen(en) van loven(en) hier ond(er) genoempt jan van montay woenen(de)/
te bevekem en(de) goessen zomer woenen(de) inde steenstrate ind(en) ezel/
en(de) hebben geloeft te vervanghen alle de ghene die vand(er) zijden/
van bevekem de sake(n) aengaen moghen oft dair inne e(n)nichsins/
plichtich sijn datse insgelix der submissien die dande(r) hue(r) mede/
plichters hebben gedaen opden daet vors(creven) navolghen zullen/
Ende hier af heeft geloeft de vors(creven) jan den vors(creven) goessen(en) scadeloes/
tontheffen ende heeft vort geloeft vier p(er)sone van bevekem/
ten mynsten vanden principaelsten te bringhen voer scepen(en) van/
loven(en) dat zij de vors(creven) geloefte oic doen zullen inde stat van/
goessen vors(creven) en(de) dan sal de vors(creven) goessen hier af ontslagen/
wesen Ende ter ande(r) zijden so hebben hier op hen ind(er) selver/
manie(re)n als dande(r) gedaen hadden gesubmitteert de p(er)sone va(n)/
wesemale hier na genoempt voer hen en(de) hue(r) medeplichte(re)n die/
de vors(creven) van bevekem plichtich bewisen zullen connen ende die/
zij hier inne geloeft hebben te vervanghen Inden yersten jan/
boene jan paeps arnt berchmans jan taenhout merten vanden/
goedenhuys peter van aren henric hadde henric van vlaslaer/
jan van vlaslaer de jonge jan vand(er) roest willems sone jan/
van vlasselair de jonghe jans sone Geloven(de) volcomentlic/
tonderhouden all des bijden raide vand(er) stat hier op ov(er)draghen/
sal wordden renu(n)cie(re)nde hier op va(n)der veeden cor(am) dieve(n) burg(imagist)[ro]/
roelofs m(er)cels scab(inis) nove(m)br(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt