SAL7348, Act: V°157.2 (285 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°157.2  
Act
Date: 1454-11-27

Transcription

2019-04-23 by Jan Boncquet
Item jouffruwe margriete weduwe willems wilen spechts die met/
scepen(en) brieve van loven(en) geleit es tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve willems wilen mas en(de) bertelmeeus van herbaix hue(r) behuwede/
sone in p(rese)ncia hebben verhuerdt en(de) bekint dat zij v(er)huerdt hebbe(n)/
janne vanden payne tgoet te molenbeke metten hove(n) wynnen(de)/
lande beempden eeuselen waranden met allen den toebehoerten soe/
v(er)re de vors(creven) wilen willem mas die goede aldair te houden plach/
Te houden en(de) te hebben van kersmisse lestleden alsoe lange als de/
vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete leven zal alle jae(re) o(m)me thien rijders oft/
de weerde dair af en(de) twee clinckarde te xiiii st(uvers) tstuc te kersmesse/
te betalen der vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde/
dat de stucken die hier af verhuerdt zijn sullen verhuerdt bliven/
hue(re)n t(er)mijn lanc maer de vors(creven) jan sal die hue(r) dair af heffen/
ende wart dat den selven janne van e(n)nigen der selver goede/
ongebruyc geschiede also dat hem die ontginge so es vorw(er)de dat/
de vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete) hem hier af afslach doen sal aende/
betalinghe jaerlix ten v(er)sueke prijse van goede(n) ma(n)ne(n) hen/
des verstaende En(de) alle dese vorw(er)de(n) (et)c(etera) oppen(dorp) m(er)cels no(vembris)/
xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt