SAL7348, Act: V°159.2 (288 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°159.2  
Act
Date: 1454-11-27

Transcription

2019-04-30 by Jan Boncquet
Item heeft vort geloeft de vors(creven) gordt voe(r) hem en(de) sijnen nacome/
lingen mathijse van kessele en(de) sijn goede te weten een vierdel/
wijngarts gelegen te kessele tusschen roelofve vranx en(de) den/
vors(creven) gorde tot eeuwegen dagen costeloes en(de) scadeloes te houde(n)/
van alsulker onderhalver cronen vrancricx erflic als/
meest(er) jan van ov(er)wynge jaerlix heeft op eenen beempt/
houden(de) ond(er)half boend(er) ghelegen ond(er) den ouden kesselberch/
vors(creven) tusschen den vors(creven) gorde in beyden zijde(n) en(de) dair voe(r)/
den vors(creven) wyngaert des vors(creven) mathijs aenden voirs(creven) meest(er)/
janne aenden voirs(creven) v(er)onderpant en(de) toepant is Ende/
te meerd(er) vestich(eit) van den vors(creven) mathijse soe/
heeft de vors(creven) gordt met (con)sente she(re)n vand(en) gronde gesedt/
teenen onderpande een vierdel wijngarts gelegen/
op den kesselberch tusschen den vors(creven) mathijse en(de) de wout(er)s delle/
welken ond(er)pant hij gewarandeert heeft op v st(uvers) i vierdel/
wijns erflic cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt