SAL7348, Act: V°160.4-R°161.1 (292 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°160.4-R°161.1  
Act
Date: 1454-11-28

Transcription

2019-04-30 by Jan Boncquet
Item want katlijne vanden couthe(re) weduwe jans wilen de ridde(re) voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) gevo(n)nist heeft zeke(r) scepen(en) brieve va(n)/
loven(en) sprekende van viii mudden rox goet en(de) payabel der mate(n)/
van loven(en) pacht van boutershem erflic vallen(de) jaerlix ts(in)te andries/
messe apostels te betalen aen en(de) op de goede hier na bescreve(n)/
arnts van gobbelsrode diemen heet vanden hove inden yersten/
aen en(de) op
gelegen te vertrike te boutershem en(de) dair omtrent Te/
weten(e) inden yersten aen en(de) op iii vierder lants gelegen bijder/
grebbe tusschen wille(m)me bresse(re) en(de) laureise bollarts It(em) aen en(de) op/
i dach(mael) en(de) xii roeden lants gelegen opt roken rodeken tusschen/
wille(m)me der kynde(re)n en(de) arnde brants It(em) aen en(de) op xl roede(n)/
lants gelegen opt steenken tusschen arnde vand(en) hove en(de)/
wille(m)me bressers vors(creven) It(em) aen (½) boend(er) en(de) iii roede(n) lants/
gelegen opt tgrijshuysvelt tusschen de goede geheten/
ysermans lants en(de) arnde vand(en) hove It(em) aen i dach(mael) lants/
xxxvi roeden lants gelegen opt eyckvelt tusschen janne/
de hane en(de) janne de bressere It(em) op lxi roeden lants/
gelegen opt vors(creven) velt tusschen albrechte smet in beyden/
zijden It(em) op (½) dach(mael) lants gelegen opt bynnenvelt tusschen/
janne de hane en(de) de strate It(em) op (½) boend(er) beemps gelege(n)/
int verr vertrijkerbroec tusschen janne vande(n) kerchove/
en(de) henricke vissenaecx It(em) aen en(de) op i boend(er) bosch gelege(n)
//
neve(n) theybosch tusschen de(n) bosch der tafelen va(n) loven(en) en(de) jonch(er)s/
janne van bouterschem Item aen en(de) op i bloc lants geheten/
keyserrijke houden(de) x dach(mael) gelegen tusschen den langenwouwe(r)/
des vors(creven) jonch(e)r(e)n en(de) henr(icke) van gorsschem en(de) woute(re)n de brieve(re)/
Item op i dachmale en(de) lxxx roeden lants gelegen neve(n)/
den cappuynberch tusschen arnde vande(n) hove vors(creven) in beyden/
zijden Item aen en(de) op (½) boend(er) en(de) xxv roeden lants gelegen/
tusschen den bosch der vors(creven) tafelen va(n) loven(en) en(de) de goede/
des sgasthuys goede te loven(en) Item op ix dach(mael) lants luttel/
myn oft meer gelegen ter plaetsen geheten coedriesch va(n)/
cro(m)menhe(re)n tusschen den selven driesch driesch en(de) de strate/
aldair Item aen en(de) op lxx xlviii roeden lants gelegen/
opt bout(er)shem velt tusschen de goede des vors(creven) jonch(e)r(e)n/
en(de) des gasthuys goede vors(creven) It(em) aen en(de) op i boend(er) en(de)/
x roeden lants gelegen opden blanckartsdriesch tussche(n)/
die goede geheten thienenlant en(de) wille(m)me der kynde(re) It(em)/
aen en(de) op i dach(mael) en(de) xl roeden lants gelegen opt gasthuys/
velt tusschen den cappuyn berch en(de) doude strate Ende/
de vors(creven) katlijne meester pete(re)n gans voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) gemechticht heeft om dexecucie van desen te/
vervolgen na dat sij yerst tvo(n)nisse na behoerlike manisse/
en(de) vo(n)nisse gehadt heeft Soe es de selve meester peter/
met meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) getogen opde vors(creven) goede dair/
op niet te panden en was Also dat mits gebreke van dien/
de vors(creven) goede den vors(creven) meester pete(re)n tot name en(de) behoef/
der vors(creven) katlijnen voe(r) hue(r) achterstel [d(er) rente(n) vors(creven)] met cost en(de) co(m)mer dair/
op geloopen in handen gelev(er)t en(de) gesedt sijn cor(am) velde/
m(er)cels novembr(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt