SAL7348, Act: V°161.2 (294 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°161.2  
Act
Date: 1454-11-28

Transcription

2019-04-28 by Jan Boncquet
Also her henric vanden steene prieste(r) die geleit is tot den/
goeden he(re)n jans wilen hee(r) van rotselair in deen zijde ende henric/
vekenstijl in dande(re) overlanc questie hebben gehadt voe(r) de stat raide/
o(m)me der so(m)men van xxxix rijd(er)s xviii stuv(er)s en(de) xv gr(ipen) die de/
vors(creven) hee(r) wilen hee(r) den vors(creven) henricke van pijnen en(de) arbeide sculdich/
bleeff en(de) die de selve henric vanden goeden naden selven hee(r) gebleve(n)/
meynde te hebben dair so veele toe geschiet is dat de vors(creven) henric/
bij overdraghe vand(er) stat en(de) he(re)n henricx (con)sente vand(er) vors(creven) so(m)men/
gehaven heeft vier wil(he)lmus scilde in alrehande sadelen ende/
anders achte peters en(de) xviii peters van hernassche myn vi stuv(er)s/
also dat hem dae(re)nboven noch gebraken xviii rijders i stuv(er) en(de)/
xv gr(ipen) Van welcken reste een concordie tusschen den vors(creven) her henr(ic)/
janne en(de) henricke gemaect wert also dat de vors(creven) henric boren/
soude x cronen die rombout sanders also her henric seyde onder/
hadde boven desmen hem sculdich was en(de) dair toe soude her henric/
den vors(creven) henricke gestandt doen en(de) om die te gecrigen behulpen/
Ende hoe wale dat de stat den vors(creven) her henricke tot div(er)sen/
stonden versocht heeft den vors(creven) henricke tvors(creven) behulp te/
doene op also lieve hij hem met sijnen beleide soude willen behulpe(n)/
en heeft hij des niet gedaen mits den welcken uuterlic ov(er)drage(n)/
es datmen den vors(creven) henricke voert trecht doen sal vande(n) vors(creven)/
reste van xviii rijders i stuv(er) xv gr(ipen) het sij voe(r) den raide vand(er)/
stat oft voe(r) de universiteit dair hij die sake voermaels gevord(er)t/
heeft en(de) datmen hem dair tegen metten vors(creven) beleide egheen/
behulp doen en sal act(um) in pleno (con)silio oct(obris) xxviii a(nn)[o] liiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt