SAL7348, Act: V°166.4-R°167.1 (300 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°166.4-R°167.1  
Act
Date: 1454-12-03

Transcription

2019-05-21 by Jan Boncquet
Item vanden stoote die geweest is tusschen janne de waresch/
meye(r) van dyoen le mont in deen zijde en(de) colin le maresscal/
cledermake(r) van dyoen vors(creven) in dande(re) alse van seke(re)n wercke/
geleenden gelde ploechrechte en(de) des dien allen aencleeft hebben
//
hen de vors(creven) p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike/
effene(re)n Te weten de vors(creven) meye(r) in janne hannarde en(de) janne van/
brombaix en(de) de vors(creven) colijn in alarde goede en(de) janne vadoul in/
sulker vueghen dat de vors(creven) segge(re)n informacie van al genomen/
hue(r) uutsprake eendrechtelic dair af doen zullen bynnen viii/
dagen naestcomen(de) Ende oft p(ar)tien segge(re)n gebrake dat zij/
altijt ande(re) in die stat nemen sullen mogen p(ro)mitt(entes) rat(um) kers(makere)/
roelofs dec(embris) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt