SAL7348, Act: V°19.3 (27 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°19.3  
Act
Date: 1454-07-06

Transcription

2018-04-15 by Jan Boncquet
Tvo(n)nisse vande(n) gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en)/
geweest is tussce(n) henr(ic) van acht(er) vand(er) sluysen in deen zijde/
en(de) janne bernere die geleit es tot de(n) goede(n) henr(ix) vanden/
borne in dande(re) alse van i hove gelege(n) t(er) sluyse(n) die de voirs(creven) henr(ic)/
va(n) acht(er) bevrucht heeft alsnu met vlasse en(de) die de voirs(creven)/
geleidde aen he(m) sloech meynen(de) dat de bekinde(r) vande(n) brieve en(de)/
zijn voirsete(n) besete(n) en(de) [voirmaels] gehanteert hadde(n) Al waert dat/
cortelinge de voirs(creven) henr(ic) va(n) acht(er) die hande d(aer) aen geslagen/
mocht hebbe(n) vande(n) welke(n) de voirs(creven) henr(ic) va(n) acht(er) hielt de/
(con)trarie en(de) seyde dat hem van sherscaps wegen vand(er) sluysen uutgegeve(n)/
wae(r) geweest en(de) dat boet hij te thoenen niet myn evenverre he(m)/
sijn vruchten volghden die hij dair op gewonnen hadde so p(rese)nteerde/
hij willichlic de handt vand(en) gronde te lichten en(de) te laten volge(n)/
den ghenen dient therscap die woude laten volghen Was/
gewijst met desen worden dat de vors(creven) henric vanachter/
met sijnd(er) p(rese)ntacie gestaen soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) julii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-09-30 by Inge Moris