SAL7348, Act: V°191.2 (335 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°191.2  
Act
Date: 1454-12-20

Transcription

2019-08-17 by Jan Boncquet
It(em) amerijck py(n)noc en(de) arnd va(n) bolloe in yegewoird(icheit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en)/
gestaen hebbe(n) genome(n) en(de) bekint sat sij genome(n) hebbe(n) jege(n) clase/
de kersmake(re) de goede d(aer) de voirs(creven) claes toe qua(m) met scepen(en) br(ieve) va(n)/
lov(en) xxvii dage in octob(is) a(nn)[o] liii en(de) wijle(n) de(n) voirs(creven) amelr(icke) toebehoirde/
te wiltsele geleg(en) te houde(n) te hebbe(n) en(de) te gebruycke(n) va(n) he(m) in/
pechtinge(n) vand(en) voirs(creven) xxvii dage va(n) octob(ris) tot s(in)[te] andr(ies) dage nu/
naestcomen(de) elcx jaers o(m)me en(de) voe(r) de so(m)me va(n) dertich rijd(er)s d(er) mu(n)te(n)/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) Te weten xxvi stuv(er)s voer dat(e) va(n) dese(n) gemu(n)t/
voer elcken rijde(r) gerekent [welc vand(en) voirs(creven) twee payen het zij cusbaere en(de) payabel rijd(er)s oft stuv(er)s die de voirs(creven) claes alsdan kyesen sal] te sinte andriesdage te betale(n) jairlijcx/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Met sulk(er) (con)dicien dat so v(er)re de voirs(creven) amelrijc oft sijn naeste/
oir zijnd(er) gebrekende den voirs(creven) claese zijn jairrinte niet en betaelde ten/
t(er)mijne va(n) [die viel] s(in)[te] andriesdage naestcomen(de) lestleden te paessche(n) naestcomen(de)/
dat dan versmolte(n) zijn soude voer de(n) voirs(creven) amelr(icke) en(de) te nyeute alsulke(n)/
quitinge alse hij bijd(er) vorw(er)den h(ier) na volgen(de) aen tvoirs(creven) goet behouden/
heeft Voert hebbe(n) geloeft de voirs(creven) amelr(ijc) en(de) arnt ind(ivisim) de(n) co(m)mer uut den/
voirs(creven) goede(n) gaen(de) en(de) die tot s(in)[t] andriesd(age) naestcomen(de) incluys valle(n) sal/
also te betale(n) en(de) te v(er)gelden(e) aende p(er)sone die dien d(aer) aen hebben dat/
de gront d(er) voirs(creven) goede d(aer) voe(r) niet gepraemt en sal wordden Ende/
oft gebuerde dat binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne van brande aende voirs(creven) goede/
e(n)nige scade gesciede d(aer) af hebbe(n) gelooft de voirs(creven) p(er)sone ongesundert/
den voirs(creven) claese richtinge te doene te(n) prijse van goeden ma(n)nen/
uutgenomen van brande van orloge oft van brande comen(de) van dat de/
voirs(creven) claes va(n) yeman(de) ontseecht en(de) dat also op hem gedaen wordde/
roel(ofs) m(er)cels dec(embris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt