SAL7348, Act: V°195.2 (340 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°195.2  
Act
Date: 1454-12-23

Transcription

2019-10-02 by Jan Boncquet
It(em) want meest(er) pet(er) bote voirs(creven) gecore(n) es dit toecomen(de) jaer/
te zijne rentmeest(er) vand(er) voirs(creven) univ(er)siteit de pe(n)ni(n)ge inne comen(de)/
binne(n) de(n) delve(n) jare inne te heffen en(de) d(aer) af wettige rekeni(n)ge betali(n)ge/
en(de) bewijssenisse te doene en(de) bider selver univ(er)siteyt gestatueert en(de)/
geordineert is dat de ghene die alsoe gecore(n) werdt tot/
de voirs(creven) rintmeesterscape twee leeke borge voir c r(insche) gul(den)/
sette(n) sal So heeft de voirs(creven) meester pet(er) dese kinnesse met/
zijnen voirs(creven) borghen gedaen om oft gebrec in he(m) ware datme(n)/
der voirs(creven) univ(er)siteit d(aer) mede tot volvueringe(n) en(de) betalinge(n)/
behulpen sal ende and(er)s niet cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt