SAL7348, Act: V°198.1 (346 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°198.1  
Act
Date: 1455-01-03

Transcription

2019-11-09 by Jan Boncquet
item peter peterssone woenen(de) te deventer heeft geloeft bertelmeeuse/
alfer wysselere der stat van loven(e) vijfen(de)veertich pont groote vleemsch/
te betalen inde sinxendage merct tantwerpen naestcomen(de) als v(er)reicte/
schout ende dat va(n) alle tghene des de selve bertelmeeus ende/
peter met malcande(re)n te doene hebben gehadt totten dage van hede(n)/
alsoe wale vanden xvi l(i)b(ra) gr(oote) vleemsch dair af zij in gescille/
wae(re)n als and(er)s met sulker (con)dicien oft dieric va(n) thuyl hem aen/
den voirs(creven) barthelmeeus v(er)obligeert ende v(er)bindt also dat de selve/
b(ar)telmeeus des te vrede(n) zijn moege va(n)d(er) so(m)me(n) va(n) xvi l(i)b(ra) gr(oote)/
mu(n)te(n) voirs(creven) te(n) voirs(creven) t(er)mijne te betale(n) dat dat de(n) voirs(creven) petere(n)/
tafslage sal come(n) En(de) eve(n) v(er)re wille(m) voghel tantwerpe(n) de(n)/
voirs(creven) b(ar)telmeeuse in gelijker maniere(n) gelooft te(n) selve(n) t(er)mijne xii/
l(i)b(ra) gr(oote) mu(n)te(n) voirs(creven) dat dat insgelijcx aende voirs(creven) so(m)me corte(n)/
sal Tot desen heeft gelooft de voirs(creven) pet(er) oftmen bevonde/
bij goed(er) rekeni(n)gen dat de xx balen alluyns die de voirs(creven) pet(er) va(n)/
wegen des voirs(creven) bartelmeeus te brugge ontfange(n) heeft myn/
gedroege(n) oft gecost hadden dan lxxix l(i)b(ra) ix s(cellingen) vi d(enieren) gr(oote) vlem(sch)/
dat dat surplus de voirs(creven) pet(er) de(n) voirs(creven) barth(elmeeuse) oec betale(n) sal/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Tot dese(n) heeft gelooft de voirs(creven) peter de(n) selve(n) barth(elmeeuse)/
xv l(i)b(ra) gr(oote) mu(n)te(n) voirs(creven) met sulker condicie(n) oft de(n) selve/
pet(er) onderwisen can alsoe dat goede(n) coepluden oft de(n) rechte/
dunct genoech zijnde dat de voirs(creven) barth(elmeeus) he(m) va(n) eender/
rekeni(n)ge(n) gedaen veerent in januario oft d(aer) omtrent sculdich/
bleeff xv l(i)b(ra) gr(oote) der mu(n)te(n) voirs(creven) dat dan de voirs(creven) pet(er)/
inde leste so(m)me van xv l(i)b(ra) voirs(creven) gehoude(n) noch gepraempt/
wesen en sal kers(makere) m(er)cels ja(nuarii) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt