SAL7348, Act: V°198.2-R°199.1 (347 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°198.2-R°199.1  
Act
Date: 1455-01-03

Transcription

2019-11-09 by Jan Boncquet
It(em) quinte(n) couckeroul in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat/
hij va(n) jacoppe de gruyte(re) bij hande(n) jans va(n) ost gehave(n)/
ende ontfangen heeft xxx guld(en) rijd(er)s oft de w(er)de d(aer) af mette(n)/
welke(n) hij de(n) voirs(creven) quinte(n) begonne(n) heeft af te legge(n) die v/
rijd(er)s lijfpensie(n) die de voirs(creven) q(ui)nte(n) met scepen(en) br(ieven) va(n) loeven(e)/
heeft op zeke(r) goede willems va(n) lele dair af de brieve ond(er)/
ons liggen in sulker vuege(n) dat de voirs(creven) jacop de(n) selve(n) q(ui)nte(n)/
voirt geve(n) sal tussce(n) dit en(de) half vasten(en) naestcomen(de) xxv
//
der selver rijd(er)s en(de) dan sal de selve quinte(n) gehoude(n) sijn sond(er) zijnen/
cost den voirs(creven) jacoppe inde voirs(creven) lijfpensie met rechte te setten(e) en(de)/
oft de voirs(creven) jacop des niet en dade oft binne(n) viii dage(n) d(aer) na onbeg(re)pe(n)/
soe salme(n) de(n) voirs(creven) q(ui)nte(n) zijn voirs(creven) brieve wedergheve(n) Oec sal de/
voirs(creven) jacop gehoude(n) zijn eer he(m) de voirs(creven) q(ui)nte(n) de voirs(creven) guedinge/
va(n) vijf rijd(er)s sal moete(n) doen jasp(ar) abs(oloens) in dien te hebben dat hij/
zijn beleit dat hij heeft op de goede des voirs(creven) wille(m)s va(n) lele/
q(ui)te scelden sal so v(er)re dat aengaet i vierd(el) wij(n)garts dat de voirs(creven)/
qui(n)te(n) voirtijts jege(n) de(n) voirs(creven) willem(me) gecrege(n) heeft en(de) dat mede/
onderpant is vand(er) lijftocht voirs(creven) kers(makere) opp(endorp) ja(nuarii) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt