SAL7348, Act: V°223.1 (390 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°223.1  
Act
Date: 1455-01-28

Transcription

2020-02-09 by Jan Boncquet
It(em) vand(en) stoote die geweest es tusschen gheerde van/
haesbroeck in deen zijde en(de) aert de cuype(re) van/
waenrode voir hem en(de) zijn swagers die hij hier inne/
v(er)loeft te v(er)vane in dande(re) alse van eene(n) stucke/
beemts geleg(en) te gheytenrode inde p(ro)chie van/
cortenake(n) voir borremans daer af de voirs(creven) gheert/
sijn wed(er)p(ar)tie voirs(creven) voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
lov(en) bescr(even) hadde hebben hen de selve p(ar)tien/
gesubmitteert in vrancke(n) pynnoc gerard(e) va(n) baussele/
secr(etaris) der stad va(n) loven(e) en(de) henricke boelart/
in sulker vuegen dat de voirs(creven) p(ar)tien huer claernisse/
hen dienende tot desen goeden van levend(er) w(aer)heit/
oft and(er)s het zij van na(tur)like(n) p(er)sone(n) oft vrouwen/
bringen sullen voir de voirs(creven) segge(re)n van heden/
in xiiii nachten die dan [die gehoirt] hue(r) uutsp(ra)ke eendrachtichlijc/
doen [sulle(n)] nae god reden(en) en(de) goede consientie bynne(n) eenre/
maent d(aer) nae volgen(de) p(ro)mitt(entes) rat(um) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt