SAL7348, Act: V°223.4 (391 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°223.4  
Act
Date: 1455-01-30

Transcription

2020-02-09 by Jan Boncquet
It(em) lyenin de vleeschouwe(re) die beclaeght was van daneele rogge/
voir de so(m)me va(n) c rijd(er)s d(aer) af de(n) dach op hede(n) als op v(er)streken(en) dage/
van dijssend(ach) lestleden diende aldair de voirs(creven) daneel niet come(n)/
en is es bij vo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n) loeven(e) ter manisse(n) smeyers/
vand(er) voirs(creven) clachte(n) verweert gewijst cor(am) o(mn)ib(us) ex(cep)[to] kers(makere) ja(nuarii) xxx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt