SAL7348, Act: V°227.1 (400 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1455-01-31

Transcription

2020-03-11 by Jan Boncquet
Also voirtiden voir de(n) rade vand(er) stad questie geweest heeft/
tussce(n) de(n) scouth(eit) va(n) rosendale gehete(n) jan va(n) ov(er)hoff in deen/
zijde en(de) joese diericx sone in dande(re) van div(er)sen poenten/
va(n) gescillen ende de sake vande(n) costen d(aer)inne gedaen en(de) gelede(n)/
ter eenre zijde(n) en(de) t(er) ande(re) va(n) getugen ende anderssins bleeff/
berustende onbeslicht op hope dat de voirs(creven) p(ar)tie(n) d(aer) af soude(n)/
hebbe(n) moege(n) v(er)lijken des alsoe niet en heeft co(n)ne(n) gescien/
Sijn opde(n) dach va(n) hede(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) d(aer) om geweest voir/
de(n) rade vand(er) stad beghe(re)nde vande(n) voirs(creven) coste(n) te weten/
wes d(aer) af zijn soude Dair op de raed vand(er) stad yerst/
gevisenteert eysch en(de) v(er)antwerden de div(er)siteit vande(n) ar(ticu)[le(n)]/
vande(n) gescille den thoenissen en(de) t(er)mi(n)acie(n) d(aer) op gehoirt en(de)/
gedaen voirt uutgesproke(n) heeft dat de voirs(creven) scouth(eit) de/
coste(n) van zij(n)re zijden geleden en(de) die hij hadde v(er)leecht te/
zijne(n) laste draghen soude en(de) restitueren de(n) voirs(creven) joese/
de helicht vande(n) coste(n) va(n) rechte die hij int v(er)volch/
vand(er) p(ri)ncipaeld(er) saken hadde gehadt t(er) estimacie(n) vand(er)/
stad oft zij d(aer) inne discordeerden en(de) d(aer) mede gestaen/
en(de) dat de voirs(creven) joes dand(er) helicht van zijns selfs/
coste(n) va(n) rechte draghe(n) sal Act(um) in pleno (con)silio ja(nuarii) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt