SAL7348, Act: V°234.4 (412 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°234.4  
Act
Date: 1455-02-06

Transcription

2020-03-24 by Jan Boncquet
Item want her lauwereis kyesete prieste(r) en(de) jacop couteel die/
bij middel van scepen(en) brieven van loven(e) comen en(de) beleit zijn/
totten goeden willems ts(er)aerts op heden hadden doen inne scrive(n)/
her henricken ts(er)arts en(de) woute(re)n vanden wynckele die he(n)/
ongebruyc deden aen alle de goede have en(de) erve des vors(creven)/
willems aldair de vors(creven) p(er)sone noch gheen van hen niet geco(m)/
pareert en zijn Soe hebben de vo(n)nissen d(er) scepen(en) va(n)/
loven(e) gewesen datme(n) den vors(creven) geleiden houden sal/
inde macht van hue(re)n vors(creven) beleide so v(er)re dat voer hen/
comen es cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt