SAL7348, Act: V°257.4 (453 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°257.4  
Act
Date: 1455-02-27

Transcription

2020-04-27 by Jan Boncquet
Item henric van breetzijp woenen(de) inde hoelstrate in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen barbelen van breetzijp zijnder/
zuster een dachmale lants gelegen buyten der vesten van loven(e) ter/
plaetsen geheten molenwech tusschen gielise vand(en) velde gorde/
peters en(de) den molenwech Item een vierdel lants gelegen g bijde veste/
van loven(e) ter plaetsen geheten notelere tusschen lijsbetten beyers/
en(de) henr(icke) de zegere Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte/
naestcomen(de) eenen termijn van xii [xii] jae(re)n lanc deen na dande(r) sonder/
middel vervolgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r) xxiiii stuv(er)s/
voer dat(um) sbriefs gemunt jaerlix te halfmerte te betalen der vors(creven)/
barbelen quolib(et) ass(ecutu)[m] Daer af dierste betalinge innegaen zal van half/
merte naestcomen(de) ov(er) ii jae(re)n lanc en(de) niet eer It(em) es vorw(er)de dat de/
vors(creven) henr(ic) de vors(creven) lande jaerlix sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wynnen werve(n)/
en(de) mesten sal gelijc sijnen reengenoten bove(n) en(de) bened(en) en(de) tsijnen/
lesten jae(r) zal hij de vors(creven) lande bloot laten want hijse also aenverde/
En(de) es vort vorweerde dat de vors(creven) henr(ic) alle de vors(creven) chijse en(de) pachte/
uuten vors(creven) lande gaende jaerlix betalen sal also dat de vors(creven) barbele/
d(aer) af ongescadicht sal bliven sond(er) afslach der vors(creven) xxiiii st(uvers) En(de) alle/
dese vorwerde(n) (et)c(etera) opp(endorp) p(ri)ke(re) feb(ruarii) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt